• Tel. (078) 618 76 89 / (06) 22 14 52 47
  • info@bvdgraafengineering.nl
  • Boskamp 36, Hendrik Ido Ambacht

Waarom u voor ons kiest

Kerkventilatie

De kerken kunnen we ventileren met een nieuw ventilatiesysteem. Het BaOpt systeem, hierbij wordt de ventilatielucht op een speciale manier de kerkzaal ingebracht.

Bestektekeningen

Wij schrijven bestekken of technische omschrijvingen waarin op duidelijke- en eenvoudige wijze de installatie wordt omschreven.

Technische tekeningen

Wij schrijven bestekken of technische omschrijvingen waarin op duidelijke- en eenvoudige wijze de installatie wordt omschreven.

Ontwerpen van installaties

Wij maken principeschema’s t.b.v. C.V-, ventilatie-, koel- en sanitaire installaties, daarnaast ontwerpen wij deze installaties incl. warmteterugwinnings- en warmtepompsystemen.

Maken van principeschema’s

Wij maken principeschema’s t.b.v. C.V-, ventilatie-, koel- en sanitaire installaties, daarnaast ontwerpen wij deze installaties incl. warmteterugwinnings- en warmtepompsystemen.

EPC-, ventilatie- en daglichtberekeningen

Wij maken onder andere EPC-, ventilatie- en daglichtberekeningen op maat.

Over Ons


Van der Graaf Engineering is een onafhankelijk ingenieursbureau dat adviseert in technische installaties in de ruimste zin des woords.

We passen veel warmtepompsystemen toe, met een warmtepomp kan je verwarmen en koelen met één apparaat.

Duurzaamheid is bij ons niet alleen in woorden maar proberen dit ook in daden te realiseren.
Dit doen we met de meeste zorg ter verantwoording tegenover onze Schepper.

image

Adviezen


Deze adviezen bestaan uit alle werktuigbouwkundige installaties zoals:

verwarmingsinstallaties; koelinstallaties; ventilatie-installaties; sanitaire installaties; hemelwaterafvoerinstallaties; warmtepompsystemen;

image


Ook alle elektrotechnische installaties zoals:

Licht, - krachtinstallaties; Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties; Telefoon en data-installatie; Zwakstroominstallaties; Inbraakbeveiligingsinstallaties; Aarding- en blikseminstallatie;

Projecten

Zie hiernaast een greep uit onze recente projecten. Neem gerust contact met ons op voor het hele portfolio.